Organisatie de Zaal

Voor het dagelijks gebruik, de schoonmaak en het op peil houden van de voorraden is de coördinator verantwoordelijk. Deze wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en secrataris. Alle deelnemende verenigingen, stichtingen hebben een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.

 

Contact via het mailadres: info@dezaalgriendtsveen.nl 

Bezetting