Organisatie de Zaal

Vertegenwoordigers van de verenigingen die de Zaal gebruiken vormen samen het algemeen bestuur van de Zaal. Hier wordt het beleid vastgesteld. Voor de dagelijkse gang van zaken, reserveringen, schoonmaak, onderhoud, drankvoorraad etc. is het dagelijks bestuur verantwoordelijk.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Andree van Asseldonk (voorzitter)
Leo Oosterhof (penningmeester)
Vacature (Wie?)